Veldsalie

Veldsalie

(Salvia pratensis)

Veldsalie is een bossige, overblijvende plant uit de Lipbloemenfamilie (Lamiaceae) die 30-70 cm hoog kan worden. De rechtopstaande bloeistengels van deze plant zijn vierkant en taai en bovenaan klierachtig behaard, wat kleverig aanvoelt. Ook de bladeren zijn behaard, een beetje rimpelig en gekarteld. De lipbloemen staan paarsgewijs in een soort aar. De bovenlip van de bloem is sterk gebogen en lijkt op de vorm van een antieke helm. De plant kan een flinke (>100 cm) wortelstok krijgen. De bloeitijd is van mei tot juli. Soms bloeit de plant al in de april en soms nog een tweede keer in de nazomer.

Veldsalie behoeft weinig beheer en is een topplant voor tuinbiodiversiteit. Veldsalie is een zon- en warmteminnende plant. Ze groeit op kalkhoudende bodems die niet te droog of te nat zijn en schraal tot matig voedselhoudend. De bodem kan bestaan uit lichte lei, zavel, leem of lemig zand. De plant groeit in (kalk)graslanden, aan en op rivierdijken en in (spoor)bermen. De plant is bijvoorbeeld goed te combineren met Ruige weegbree, Smal fakkelgras, Bevertjes, Brede ereprijsSteenanjer, Geel walstro, Mottenkruid, Grote tijm, Zandblauwtje, Kleine pimpernel, Prachtanjer, Zeepkruid, Zwarte toorts, Wilde marjolein, Zeepkruid en Gewoon reukgras. Zie ook bijvoorbeeld de tuin van Jolanda

Veldsalie is een belangrijke drachtplant met nectar en stuifmeel, waar wilde bijen zoals Aardhommel, Boomhommel, Steenhommel, Akkerhommel, Tuinhommel en de Veldhommel, maar ook de Andoornbij, Blauwzwarte houtbij, Gewone behangersbij, Grote bladsnijder en de Blauwe en Rosse metselbij en ook dag- en nachtvlinders op afkomen.


Nederlandse naam: Veldsalie

Wetenschappelijke naam: Salvia pratensis

Familie: lipbloemen


Herkomst: oorspronkelijk inheems

Status: Rode Lijst: kwetsbaar 

Zeldzaamheid: zeldzaam


Bloeiperiode: mei tot juli (soms een tweede keer in de nazomer)

Bestuiving: wilde bijen en vlinders

Kleur: blauwpaars

Hoogte: 30 tot 70 cm

Licht: bij voorkeur zonnig

Voedsel: bij voorkeur voedselarm

Vocht: bodem bij voorkeur matig droog, kan goed droogte verdragen

Levensduur: meerjarig, overblijvend

Bladseizoen: zomergroen

Eetbare delen: blad, sap uit bloemstengels, bloem, bloeiende toppen


Verspreidingsatlas  |  Flora van Nederland  |  Ecopedia

#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave

Bestel het boek en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!